Topic outline

 • DAN Diver Medical Technician

  Diver Medical Technician (DMT) voorzien in de eerste belangrijke stap in de duik medische keten. Ze behandelen gewonde duikers ter plaatse en werken als begeleider in de hyperbare kamer. 

  Veel van de deelnemers aan deze programma’s zijn duikveiligheidsmensen met duikteams of bedieners verbonden aan hyperbare kamers. 

  Maar veel van hen zijn ook duikprofessionals die geïnteresseerd zijn in het verdiepen van hun kennis van duikgeneeskunde zodat ze beter voor de aan hun toevertrouwde duikers kunnen zorgen.

  • Cursusoverzicht

   Waarom een DMT cursus

   Zoals iedere duiker heel goed weet vragen decompressieongevallen om directe actie en recompressie. Nabijheid van een hyperbare kamer en de beschikbaarheid van een duikarts zijn doorslaggevende factoren wanneer het gaat het correct behandelen van een gewonde duiker en daarmee het voorkomen van nare gevolgen. De meeste keren echter zijn duikartsen ver weg en kunnen die niet direct optreden. Het is daarom in feite van essentieel belang dat er ter plaatse een dive medic aanwezig is, die speciaal opgeleid is. 

   De DAN DMT cursus is zojuist geïntroduceerd om aan deze specifieke behoefte tegemoet te komen en de duikmedische keten te voltooien. 

   Wat doet een DMT?

   Een DMT is gewoonlijk de eerste persoon die ter plaatse is en de gewonde of onwel geworden duiker assisteert. Hij communiceert op afstand met duikartsen om de nodige behandeling te in te stellen totdat zij ter plaatse zijn. De DMT ondersteunt het personeel van de hyperbare kamer door te zorgen voor een doorgaande behandeling onder de verantwoording van een hyperbare arts.

   Voor wie?

   De DMT cursus was in eerste instantie bedoeld voor commerciële duikers die een IMCA DMT certificering kunnen behalen.

   De cursus is echter opengesteld voor diegenen onder de professionele en recreatieve duikers die hun kennis en begrip van de duikgeneeskunde willen verdiepen om duikers door middel van nieuwe vaardigheden en kennis in geval van nood beter te kunnen helpen.

   De cursus is ook interessant voor hen die al in de industrie werkzaam zijn als veiligheidsfunctionaris, waaronder ondersteunend personeel aan het oppervlakte op de duikstekken.

   IMCA geaccrediteerde (of erkende) Offshore divers 

   Bij het offshore duiken bestaat de eis dat een lid van het duikteam, dat niet duikt en niet de supervisor is, getraind is in geavanceerde Eerste hulp als duik paramedicus. De DMT cursus is ontwikkeld volgens het IMCA accreditatieschema om aan deze eis te voldoen.

   Om als offshore duiker IMCA DMT gecertificeerd te worden moet je een IMCA kwalificatie voor offshore duiken hebben (of een IMCA erkend equivalent – als je er niet  IMCA website te komen).

   Cursusdoel

   De Diver Medical Technician is een intensieve twee weken durende cursus die tot doel heeft duikers, zowel commerciële als sportduikers, geavanceerde Eerste Hulp en noodbehandelingen te leren.

   Aan het eind van de cursus hebben Diver Medical Technicians training ontvangen en vaardigheden ontwikkeld om in staat te zijn:

   • Eerste Hulp en noodbehandelingen te verlenen
   • De aanwijzingen van een arts op te volgen in afwachting van betere medische hulp.
   • Begrijpelijk met een arts te communiceren via telefoon, radio of fax
   • OP de hoogte zijn van duikprocedures en de werking van een decompressiekamer
   • De duikleider te assisteren bij decompressieprocedures en te adviseren over wanneer er medische hulp ingeroepen moet worden.

   Leerdoelen

   Om ervoor te zorgen dat een Diver Medical Technician voorbereid is en klaar is om te handelen wanneer zich een noodgeval voordoet, omvat de DMT cursus theorie- en praktijklessen op een breed scala van medische gebieden, lopend van Eerste hulp tot meer geavanceerde Medische procedures zoals hechten (mensen dichtnaaien). 

   Het volledige scala aan onderwerpen die onderwezen worden, vind je in de lijst hieronder:

   • Rol van de DMT/Eerste Hulpverlener en ethiek
   • Primair en secundair onderzoek
   • Persoonlijke hygiëne en onder controle houden van infectie
   • Het ademhalingsysteem
   • Ademhalingsproblemen, astma, verslikking en anafylaxis
   • Basic Life Support, reanimatie en de stabiele zijligging
   • De bloedsomloop
   • Shock
   • Brandwonden
   • Diabetes
   • Verwondingen van ogen en huid
   • Wonden en bloedingen
   • Mitella’s en verbanden
   • Het bewegingsapparaat
   • Breuken, verstuikingen en spierverwondingen
   • Het zenuwstelsel
   • Beroerte
   • Hoofdverwondingen
   • Epilepsie en stuipen
   • Immobilisatie (Spalken, nekkraag en wervelplank)
   • Eerste Hulpkoffers op duikstekken
   • Communicatie met de Meldkamer Ambulancezorg)
   • Verdrinking
   • Temperatuurletsels
   • Advanced luchtwegmanagement
   • Pleurale drains
   • Naalddecompressie bij pneumothorax
   • Zuurstoftoediening
   • Gebruik van automatische externe defibrillatoren (AED’s)
   • Duikfysica
   • Decompressieziekte
   • Longverwondingen
   • Onderwater explosieverwondingen
   • Gasvergiftigingen
   • Gasbesmetting door andere bronnen
   • Patiëntenzorg en andere overwegingen
   • KNO (keel, neus en oor) en barotrauma
   • Blaascatheterisatie
   • Medicijntoediening
   • Klaarmaken intravenous infuus
   • Hechten
   • Gebitsproblemen
   • Gevaarlijk zeeleven
   • Bewegen en omgaan met
   • Management van Medische noodgevallen met een duikklok/kamer
   • Bijhouden medisch dossiers
   • Neurologische onderzoek

   Voorvereiste

   Commerciële duikers deelnemers:

   • Moet een geldig medisch certificaat hebben (voor commerciële duikers die IMCA DMT nodig hebben)
   • Voor IMCA offshore duiker accreditatie, moeten kandidaten behalve het bovenstaande ook een IMCA kwalificatie voor offshore duiken hebben(of een IMCA erkend equivalent)
   • Moet minstens een geldig BLS/Eerste Hulp certificaat hebben

   Professionele en recreatieve duikers

   • Moeten boven de 18 zijn
   • Moeten minstens het sportduikniveau van Rescue Diver of equivalent hebben
   • Moeten tenminste een geldig BLS/Eerste Hulp certificaat hebben

   Certificering

   IMCA – Gecertificeerd Diver Medical Technician – Geldig gedurende 3 jaar

   DAN Europe – Gecertificeerd Diver Medical Technician – Geldig gedurende 3 jaar

   Opfrissingscursussen

   Als je eenmaal de beginners DMT cursus hebt afgerond moet je om de drie jaar een herhalingscursus volgen voordat je vorige cursus is verlopen.

   De vijfdaagse opfrissingscursus stelt je in staat je vaardigheden en kennis op te frissen op alle gebieden die eerder onderwezen waren en om nieuwe zaken te leren die in de voorgaande drie jaar aan de orde zijn geweest.

   Zorgen dat je vaardigheden up to date zijn is van vitaal belang om zeker te zijn dat je voorbereid bent en zelfvertrouwen hebt om te kunnen handelen als je voor een medisch noodgeval komt te staan.