DAN Europe Opleidingen

DAN cursussen zijn ontwikkeld door een team van medisch specialisten en onderwijsdeskundigen.
 
Sommige providercursussen zijn speciaal ontwikkeld voor duikers of lifeguards, terwijl andere, zoals de BLS en de First Aid cursus zich richten op een groter publiek.

DAN Training is van mening dat mensen die een First Aid opleiding gaan doen, dit niet alleen voor het diploma doen, maar vooral voor de kennis en het zelfvertrouwen dat verkregen wordt, zodat men hulp kan bieden aan een gewonde.

DAN cursussen zijn gespecialiseerde eerstehulpcursussen met specifieke vaardigheden en technieken. De cursisten krijgen voldoende theorie en oefentijd om de cursus af te ronden met het zelfvertrouwen om in geval van nood snel en efficiënt te kunnen optreden.

DAN verzorgt ook opleidingen voor duikers, waarin zij leren zelf adequaat te handelen en eerste hulp te verlenen tijdens de eerste en meest cruciale momenten na een duikongeval.

Ook kun je bij ons terecht voor alle DAN Europe Instructeurscursussen, waarmee je zelfstandig deze opleidingen kunt gaan verzorgen

Een overzicht van onze cursussen:

 • First Aid (Eerste Hulp)
 • Basic Life Support (Reanimatie)
 • AED (Defibrillator)
 • Paediatric Basic Life Support
 • Oxygen Provider (Zuurstof)
 • Advanced Oxygen Provider (Zuurstof)
 • Aquatic Oxygen Provider (Zuurstof)
 • Medical Oxygen Rebreather (Zuurstof)
 • HMLI (First Aid for Hazardous Marine Life Injuries) (Gevaarlijke Zeedieren)
 • On-Site Neurological (Neuro)
 • Fire Safety Officer (Low/Medium Risk)
 • Diver Medical Technicians (DMT)
 • DAN Europe Instructeur (voor alle DAN Europe cursussen) 
 • Dive Medicine for Divers (Modules)

Kijk hier voor al onze geplande cursussen

DAN First Aid Provider

De DAN First Aid cursus is een training die is bedoeld om mensen met een reanimatie-/BLS-certificaat op te leiden om eerste hulp aan volwassen slachtoffers met niet-levensbedreigende verwondingen te verlenen. 

Hoewel de cursus is opgezet om in combinatie met de DAN BLS cursus te worden gegeven, kan hij ook als extra module worden aangeboden aan mensen die al een DAN BLS-brevet of een ander BLS-certificaat volgens de ERC-richtlijnen hebben. 

In een echte ongevalssituatie zijn de eerstehulpvaardigheden de volgende stap na het verlenen van effectieve BLS. 

DAN Basic Life Support Provider

De DAN BLS Provider cursus is bedoeld om de kennis en de vaardigheden aan te leren om Basic Life Support aan volwassen slachtoffers te verlenen. BLS bestaat uit meerdere eerstehulptechnieken die het leven in stand kunnen houden (of misschien terugbrengen). 

Aan het einde van de cursus kan de DAN BLS Provider een noodgeval herkennen, 112 alarmeren en snel BLS verlenen in afwachting van een AED of deskundige hulp op de plek van het ongeval. Snel alarmeren en snelle BLS zijn twee van de vier schakels in de overlevingsketen.

DAN Automatische Externe Defibrillator

DAN Automated External Defibrillator (AED) for Scuba Diving is een beginnerscursus, bedoeld om het algemene duik- (en gekwalificeerd niet-duik)publiek op te leiden om de waarschuwingstekens van een plotselinge hartstilstand beter te herkennen en eerste hulp te verlenen met gebruik van Levensreddend Handelen-technieken en een AED, terwijl er deskundige hulp ingeroepen wordt en/of er gezorgd wordt voor vervoer naar de dichtstbijzijnde kliniek.

DAN Paediatric Basic Life Support

Deze cursus geeft onder andere aanwijzingen voor het voorkomen van verwondingen, informatie over een hartstilstand bij kinderen en de oorzaken daarvan en behandelt reanimeren en eerste hulp bij verstikking bij baby’s en kinderen. 

De cursus legt ook uit hoe beschermingsmiddelen kunnen worden gebruikt en hoe een kind of baby, al dan niet bewusteloos, kan worden geholpen in het geval van een geblokkeerde luchtweg. 

Dit programma is gebaseerd op de nieuwste ERC-richtlijnen (European Resuscitation Council) en andere evidence-based behandeladviezen.

 

DAN Oxygen Provider

Dit is een beginnerscursus die is bedoeld om het algemene duikpubliek (en gekwalificeerde niet-duikers) te leren mogelijke duikverwondingen beter te herkennen en zuurstof-eerstehulp te verlenen, terwijl er deskundige hulp ingeroepen wordt en/of er gezorgd wordt voor vervoer naar de dichtstbijzijnde medische kliniek.

Het geven van medicinale zuurstof is geen zogenaamde 'voorbehouden handeling', maar als men zuurstof gaat toedienen, moet men wel een cursus gevolgd hebben om dit verantwoord te doen.

DAN Advanced Oxygen Provider

De Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries is een gevorderdencursus en geeft extra training aan diegenen die met succes de DAN First Aid for Scuba Diving Injuries cursus hebben afgerond. De cursus is bedoeld om Oxygen Providers te trainen in het gebruik van een beademingsautomaat (zoals de MTV-100) en/of de AmbuBallon (BMV).

Het geven van medicinale zuurstof is geen zogenaamde 'voorbehouden handeling', maar als men zuurstof gaat toedienen, moet men wel een cursus gevolgd hebben om dit verantwoord te doen.

DAN Aquatic Oxygen Provider

De Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies (of Aquatic Oxygen Provider) cursus is een opleiding bedoeld om mensen te trainen in het herkennen van mogelijke, watergerelateerde verwondingen en om eerste hulp met zuurstof te verlenen, terwijl men op de ambulance wacht en/of vervoer naar de dichtstbijzijnde kliniek organiseert.

Het geven van medicinale zuurstof is geen zogenaamde 'voorbehouden handeling', maar als men zuurstof gaat toedienen, moet men wel een cursus gevolgd hebben om dit verantwoord te doen.

DAN First Aid for Hazardous Marine Life Injuries

Dit is een beginnerscursus die bedoeld is om het algemene duik- (en gekwalificeerd niet-duik)publiek op te leiden om gevaarlijke zeedieren te herkennen, mogelijke verwondingen door deze dieren te herkennen, om eerste hulp te verlenen bij dergelijke verwondingen en om dit soort verwondingen te vermijden.

DAN On-Site Neurological Assessment

DAN On-Site Neurological Assessment for Divers is ontwikkeld om de kennis voor het herkennen van tekens en symptomen van duikgerelateerde verwondingen/ongevallen op te frissen. Je leert hoe en wanneer je de On-Site Neurological Assessment dient uit te voeren.

 DAN - Brandpreventiemedewerker

De Fire Safety Officer is de die bij brand gaat blussen met de aanwezige blussystemen, helpt mensen te evacueren en communiceert in meer ernstige situaties met de brandweer om de situatie te beheren totdat ze aankomen.

Het is een onmisbaar figuur in alle duikcentra. Deze moeten inderdaad in hun personeel, bij wet, een of meer werknemers hebben om branden te voorkomen en noodsituaties te beheren.

De cursus is ook gericht op diegenen die in andere gebieden dan de duikindustrie werken, omdat het een van de verplichtingen vervult die zijn vastgelegd in de ARBO wet met betrekking tot een veilige werkplek.

DAN Diver Medical Technician

Diver Medical Technicians (DMT) voorzien in de eerste belangrijke stap in de duikmedische keten. Ze behandelen gewonde duikers ter plaatse en werken als begeleider in de hyperbare kamer. 

Veel van de deelnemers aan deze programma’s zijn duikveiligheidsmensen met duikteams of bedieners verbonden aan hyperbare kamers. Maar veel van hen zijn ook duikprofessionals die hun kennis van duikgeneeskunde graag willen verdiepen, zodat ze beter voor de aan hen toevertrouwde duikers kunnen zorgen.

DAN Instructeur Cursus

De DAN Instructeur Cursus volgt een modulair schema. Het  is een kernmodule met daarna afzonderlijke modules, die ieder voor een trainingsprogramma staan. 

Je kunt alle bestaande modules volgen als onderdeel van een cursus of alleen de kernmodule en een cursusmodule doen – afhankelijk van wat je van plan bent te gaan geven.

Diving Safety PartnerHet DSP (Diving Safety Partner) programma geeft erkenning aan duikbases die zelf rapporteren betreffende het zich houden aan essentiële voorbereidingen op duiknoodgevallen

Juiste eerste hulpopleidingen voor de hele staf; briefings voor de duik; een praktisch noodassistentieplan; een een effectieve procedure voor het opsporen van vermiste duikers.

Dit moet echter nog een stap verder gaan – op weg naar voorkomen van duikverwondingen!

 

Dive Medicine For Divers - Oren

Als je meer wilt weten dan alleen maar de basale eerstehulptechnieken is Dive Medicine for Divers je volgende stap.

Uiteindelijk leiden meer kennis en een beter begrip van hoe ons lichaam reageert op druk en de stress van het duiken tot veiligere duikers, omdat we onze beperkingen en de beperkingen van de situatie beter gaan begrijpen. 

Dive Medicine For Divers - DCS

Als je meer wilt weten dan alleen maar de basale eerstehulptechnieken is Dive Medicine for Divers je volgende stap.

Uiteindelijk leiden meer kennis en een beter begrip van hoe ons lichaam reageert op druk en de stress van het duiken tot veiligere duikers, omdat we onze beperkingen en de beperkingen van de situatie beter gaan begrijpen.